Adres
Mauvelaan 3,
3055 BL Rotterdam

Contact
+31 (0)6 25 31 98 97
hester@hesterlentz.nl

Praktische informatie

Waar vinden de gesprekken plaats?

De coachingsgesprekken vinden doorgaans plaats in Rijswijk (Geestbrugkade 35) of in Het Coachhuis in Den Haag. Woon je niet in de buurt of ben je niet in de gelegenheid om te reizen? Dan behoort online coaching ook tot de mogelijkheden.

Wat kost een coachingstraject?

Op basis van ons kennismakingsgesprek bepalen we wat er nodig is en maak ik een offerte. Een offerte kan zowel door een particulier als een werkgever aangevraagd worden. Persoonlijkheids- en loopbaantesten worden indien nodig aanvullend opgenomen in de offerte.

Wat kost een losse sessie?

Wil je liever gewoon een keer klankborden zonder vast te zitten aan een heel traject? Ook dat is mogelijk, een coachingsgesprek duurt 60 minuten.

  • Particulier tarief: € 80,00 per coachingsgesprek (incl. btw)
  • Zakelijk tarief: € 125,00 per coachingsgesprek (excl. btw)   

Wordt coaching vergoed?

In sommige gevallen worden de kosten voor coaching (gedeeltelijk) vergoed. Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we samen hoe we jouw coachingstraject kunnen vormgeven.

Vergoeding door werkgever vanuit opleidingsbudget
Vaak reserveert je werkgever een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling. Een coachingstraject wordt vaak als veel effectiever ervaren dan een cursus terwijl de kosten van coaching vaak lager zijn. Je kunt jouw werkgever dan ook vragen om het coachingstraject uit het opleidingsbudget te bekostigen.

Vergoeding door werkgever via bedrijfsarts
Heb je werkgerelateerde klachten? Vraag gerust aan je werkgever om het coachingstraject te vergoeden. Na overleg met de bedrijfsarts of arboarts zijn werkgevers vaak bereid om deze kosten op zich te nemen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Algemene voorwaarden

Op al mijn diensten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Gedragscode Noloc

Als Register Loopbaanprofessional (RL) en lid van Noloc – de Beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches – hou ik mij aan de gedragsregels voor beroepsuitoefening die deze vereniging voorschrijft.